"Ja - człowiek", Mieczysław Albert Krąpiec, Lublin 1991 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 35, Numer 3-4 (1992) s. 77-86
Gabriela Besler , Mieczysław Albert Krąpiec (aut. dzieła rec.)

 

do góry