Kresy południowo-wschodnie w ogniu, 1831 rok

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 37, Numer 1-2 (1994) s. 147-149
Władysław Rostocki , Andrzej Wroński (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Andrzej Wroński, "Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie", Warszawa 1993

 

do góry