Komponent animalistyczny we frazemach komparatywnych języka polskiego, rosyjskiego i niemieckiego : (aspekt semantyczny)

Annales Neophilologiarum, Numer 1 (2003) s. 183-190
Barbara Rodziewicz

 

do góry