V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu "Rzeczpospolita domów", Słupsk, 28–29 kwietnia 2014 r.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 363-369
Krystyna Krawiec-Złotkowska

 

do góry