International Geographical Union Regional Conference "Changes – Challenges – Responsibility", Kraków, 18–22 sierpnia 2014 r.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 373-375
Katarzyna Leśniewska

 

do góry