"Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji", Łukasz Zaborowski, Warszawa 2013 : [recenzja]

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 343-345
Marek Sobczyński , Łukasz Zaborowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry