Odbudowa prawosławnej sieci parafialnej na Łemkowszczyźnie po 1956 roku jako element wielokulturowości regionu

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 307-320
Stefan Dudra

 

do góry