Podlasie jako region pogranicza

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 281-306
Marek Barwiński

 

do góry