Profesor zwyczajny dr hab. Mariusz Kulesza (1950–2014) : sylwetka i dorobek naukowy

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 14-22
Marek Koter

 

do góry