Regiony historyczne i podziały administracyjne na ziemiach rumuńskich

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 71-96
Jan A. Wendt

 

do góry