Cieszcie się, weselcie i grajcie! : homilia na Święto Patronalne KUL - 28 V 2000

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 44, Numer 1-2 (2001) s. 149-153
Andrzej Szostek

 

do góry