Efekty działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa dolnośląskiego w latach 2010-2012

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 113 (2014) s. 379-385
Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska

 

do góry