Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 8 (2011) s. 219-227
Kazimierz Jodkowski

 

do góry