Organizacja i funkcjonowanie rad nadzorczych w spółkach komunalnych jako instrument realizacji funkcji nadzoru właścicielskiego przez jednostki samorządu terytorialnego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 29 (2009) s. 515-524
Daniel Wacinkiewicz

 

do góry