Rola miast wojewódzkich jako głównych ośrodków wzrostu społeczno-gospodarczego w kontekście polityki rozwoju regionalnego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 99 (2012) s. 221-232
Daniel Wacinkiewicz

 

do góry