«Liberum arbitrium» w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych

Studia Philosophiae Christianae, Tom 50, Numer 2 (2014) s. 105-123
Konrad Szocik

 

do góry