Kreacjonizm młodej Ziemi a koncepcja Big Bangu : poglądy Johna Hartnetta z konstruktywistycznej i eksternalistycznej perspektywy

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 12 (2015) s. 37-79
Kazimierz Jodkowski

 

do góry