O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 12 (2015) s. 109-126
Patrick Matthew , Grzegorz Malec (tł.)

 

do góry