Próba klasyfikacji „odmian” zwierząt w połączeniu z obserwacjami nietypowych zmian sezonowych i innych, które w sposób naturalny zachodzą u rozmaitych gatunków brytyjskich, lecz nie dają podstaw do wyodrębnienia odmian

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 12 (2015) s. 127-146
Edward Blyth , Grzegorz Malec (tł.)

 

do góry