Zasady przyjmowania artykułów do czasopisma

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 12 (2015) s. 335-344
Dariusz Sagan, Kazimierz Jodkowski

 

do góry