Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej dialogu... : edukacyjny wymiar refleksji filozoficznej Józefa Tischnera

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didactam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Tom 6, Numer 195 (2015) s. 8-22
Paweł Sporek

 

do góry