Fotografia i „mała ojczyzna” : wykorzystanie fotografii dokumentalnej we współczesnej edukacji humanistycznej...

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didactam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Tom 6, Numer 195 (2015) s. 163-175
Katarzyna Maria Pławecka

 

do góry