Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu zasobami mikro i małych przedsiębiorstw

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 50 (2010) s. 355-363
Anna Saniuk, Sebastian Saniuk

 

do góry