Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe'a

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 75 (2015) s. 221-231
Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska

 

do góry