Manipulowanie zyskami na rynkach wschodzących i rozwiniętych – konsekwencje dla długookresowej wartości przedsiębiorstwa po dokonaniu pierwotnej emisji akcji

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 75 (2015) s. 297-308
Joanna Lizińska

 

do góry