Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 75 (2015) s. 355-367
Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz

 

do góry