Oświęcim, woj. bielskie. Zamek

Informator Archeologiczny : badania, Tom 18 (1984) s. 171
Ryszard Naglik, Teofil Dębowski

 

do góry