Model ekonometryczny kursu bitcoina

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 74, Numer 2 (2015) s. 21-29
Monika Błażewicz

 

do góry