Zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 74, Numer 2 (2015) s. 471-480
Magdalena Kowalczyk

 

do góry