"W orbicie zasady >>odpowiedzalnego rodzicielstwa<<. Adekwatne zrozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki" ("Within the Orbit of the >>Responsible Parenthood<< Principle. Appropriate Understanding of bonum prolis as a Challenge for Contemporary Canonistics"), Ed. Andrzej Pastwa, Katowice 2014 : [recenzja]

Ecumeny and Law, Tom 3 (2015) s. 351-355
Monika Menke , Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.)

 

do góry