"Od konfliktu do komunii Luterańsko‐katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 roku", Dzięgielów 2013 : [recenzja]

Ecumeny and Law, Tom 3 (2015) s. 361-363
Jerzy Sojka

 

do góry