Uwarunkowania strategiczne akademickich firm spin-off : kierunki dyskusji

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 69 (2011) s. 53-64
Paweł Głodek

 

do góry