Kooperacja przedsiębiorstw a wzrost ich innowacyjności : zarys teoretyczny i praktyczny

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 69 (2011) s. 109-120
Katarzyna Kozioł-Nadolna

 

do góry