Innowacyjne możliwości wykorzystania środowiska naturalnego w energetyce alternatywnej : polska energetyka alternatywna a brazylijskie wzorce

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 69 (2011) s. 121-132
Agnieszka Wójcik-Sztandera

 

do góry