Technologia FTTH jako determinant rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 69 (2011) s. 237-258
Piotr Gutowski, Monika Tomczyk

 

do góry