Outsourcing jako forma restrukturyzacji funkcji transportowych

Problemy Transportu i Logistyki, Tom 17 (2012) s. 65-74
Artur Rzempała, Joanna Rzempała

 

do góry