Uproszczenia celne jako czynnik konkurencyjności podmiotów w łańcuchach dostaw

Problemy Transportu i Logistyki, Tom 17 (2012) s. 127-139
Maria Michałowska, Bożena Pogan

 

do góry