Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 65 (2014) s. 583-593
Paweł Prędkiewicz

 

do góry