Specyfika wyceny małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 2 (2010) s. 37-48
Edward Szczepanik

 

do góry