Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 3 (13) (2015) s. 25-29
Sylwia Wiśniewska

 

do góry