Techniczno-ekonomiczne determinanty optymalizacyjne w kształtowaniu usługi kurierskiej

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 4 (14) (2015) s. 35-41
Anna Adamczyk, Zdzisław Wojciechowski

 

do góry