Perspektywy oczekiwań pomocy społecznej w kontekście prawno-ekonomicznych warunków transformacji podmiotów ekonomii społecznej

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 4 (14) (2015) s. 43-49
Małgorzata Kurleto

 

do góry