Drzwi Gnieźnieńskie a "Kronika Polska" mistrza Wincentego

Rocznik Historii Sztuki, Tom 12 (1981) s. 5-13
Stanisław Mossakowski

 

do góry