Chrystianizacja obrządku pogrzebowego w X-XIII w.

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 46, Numer 2 (1980) s. 167-177
Urszula Łydkowska-Sowina

 

do góry