Materializm historyczny jako teoria i jako metodologia humanistyki

Nowa Krytyka, Tom 34 (2015) s. 5-7
Jerzy Kochan

 

do góry