Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie : czasopismo naukowe o problemach współczesnego zarządzania, Tom 17, Numer 2 (2013) s. 41-62
Michał Tomasz Hajduk, Tomasz Zalega

 

do góry