"Gospodarka – Zmiany – Zarządzanie" : sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Sosnowiec 6.12.2013 r., Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie : czasopismo naukowe o problemach współczesnego zarządzania, Tom 17, Numer 2 (2013) s. 157-160
Danuta Janczewska

 

do góry