Czynnik ludzki jako problem w ocenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej : wyniki badań

Problemy Profesjologii, Numer 1 (2016) s. 133-144
Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk

 

do góry