Dawne budownictwo "na sochy" w Wielkopolsce i jego zanik

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 519-550, 712
Józef Burszta

 

do góry