Wartość dodana firmy wobec interesariuszy jako miara sprawności działania

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 26 (2010) s. 81-87
Katarzyna Gadomska-Lila, Alberto Lozano Platonoff, Bartłomiej Moszoro

 

do góry